Kuan waterval Schotland Zilvense hei Zeeland Marokko

Hoeksteen van de samenleving


Mensen die de openheid van geest hebben om naar zichzelf te kijken en bereid zijn te veranderen zijn de hoekstenen van de samenleving.

HOME

In mijn beleving zijn mensen die de openheid van geest hebben om naar zichzelf te kijken en bereid zijn te veranderen de hoekstenen van de samenleving. Het getuigt van wijsheid om zich op tijd te laten spiegelen door een coach of therapeut.

De basis van mijn werken met mensen is gevormd door de analytische psychologie van de Zwitserse psychiater prof. C.G.Jung. In de visie van Jung neemt het onbewuste bij de mens een centrale plaats in. Hij bedoelt daarmee dat we onszelf nooit volledig kennen of (h)erkennen. Toch bepalen on(der)bewuste verlangens, angsten en overtuigingen in belangrijke mate ons gedrag. En niet enkel ons gedrag, maar ook onze stemmingen, onze gedachten, onze twijfels en de problemen die we hebben. Uiteindelijk gaat het om bewustwording van je valkuilen. Want onder je valkuilen liggen juist je kwaliteiten, kracht en uitdagingen verborgen. Met behulp van je wil en inzet zullen deze eigenschappen veel meer tot recht kunnen komen.

Jung ziet een lichamelijke klacht, een neurose of een andere stoornis als een graadmeter voor de aanpassing aan de massa en de verwijdering van zichzelf, zijn eigenheid. De mens is in wezen afgedwaald van zijn ware aard, zijn zelf. Volgens hem is er een nauw samenspel tussen de psyche en het fysieke gebeuren van de mens.

Ik vind het belangrijk om zelf steeds in ontwikkeling te blijven daarom heb ik mij tevens verdiept in andere methodieken zodat ik ook kan werken met gedragstherapie, hypnotherapie, Zijns-georiënteerde therapie, psychosynthese en relatietherapie. Mijn persoonlijke ontwikkeling en opleiding zijn vaak gelijk op gegaan.

Meer over de psychologie van Jung valt te lezen in het artikel dat ik voor een psychologie vaktijdschrift geschreven heb.

Download hier De analytische psychologie van Prof. C.G.Jung. 

  

DE CLOWN

Vol bravoure en vrolijkheid
speelt hij zijn opgelegde rol
zijn verleden verdrongen
omdat men dat zo wou

dressuur laat hem zijn
zoals men hem hebben wil
toneel is zijn refrein
als cocon tegen geweld

maar diep achter dat masker
en dat verhullende gordijn
zit verborgen die ware mens
met zijn weggedrukte pijn

maar met een stralende oorspronkelijkheid
en het beeld
van wie hij echt
zal kunnen zijn

© Christina Moormann